วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อัพเดทต้นไม้ที่สวนยางกุดโง

ต้นยางนา ปลูกได้ 3 เดือนแล้ว ช่วงเข้าพรรษา การปลูกยางนา ก็หวังผลในอีก ๒๕ ปี ข้างหน้า ถ้าหากว่ายางที่กรีดหมดอายุการกรีดแล้ว จะต้องโค่นยาง แต่ก็ยังมียางนา เป็นป่าทดแทน หรือตัดไปทำไม้พื้นบ้านก็ได้ ตอนนี้ปลูกได้ ๑๐ ต้น ก็จะเริ่มปลูกทุกปี


ตะเคียนทอง ต้นแรก


ต้นตะเคียนทอง ต้นที่สอง
ผักหวานป่า เริ่มปลูกเป็นปีแรก ทดลองปลูกเพื่อทดแทนรายได้ ในช่วงยางพลัดใบ ผักหวานป่าจะเริ่มให้ผลผลิตเป็นการทดแทนรายได้ ปลูกไปประมาณ ๒๐ หลุม ถ้าผ่านปีแรกไปได้ ก็หวังผลในอีกสามปีได้เลย
ปีนี้ำน้ำเยอะมาก น้ำเกือบเต็มสระ


ในร่องของถั่วพร้า จะไม่มีหญ้าขึ้นเลยถั่วพร้า พืชคลุมดินปอเทืองกำลังออกดอกบริเวณที่ปลูกผักหวานป่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น